Forum und email

cyrus_authenticate

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL cyrus:1.0)

cyrus_authenticate — Authenticate against a Cyrus IMAP server

Description

void cyrus_authenticate ( resource $connection [, string $mechlist [, string $service [, string $user [, int $minssf [, int $maxssf [, string $authname [, string $password ]]]]]]] )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.