Forum und email

cyrus_close

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL cyrus:1.0)

cyrus_close — Close connection to a Cyrus IMAP server

Description

bool cyrus_close ( resource $connection )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.