Forum und email

cyrus_unbind

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL cyrus:1.0)

cyrus_unbind — Unbind ...

Description

bool cyrus_unbind ( resource $connection , string $trigger_name )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.