Forum und email

filepro_rowcount

(PHP 4, PHP 5 <= 5.1.6)

filepro_rowcount — Find out how many rows are in a filePro database

Description

int filepro_rowcount ( void )

Returns the number of rows in the opened filePro database.

Note: När så kallat safe mode är påslaget, kontrollerar PHP om filen/filerna/katalogen du försöker använda har samma UID (ägare) som scriptet som exekveras.

Return Values

Returns the number of rows in the opened filePro database, or FALSE on errors.

Se också