Forum und email

ovrimos_rollback

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5 <= 5.0.5)

ovrimos_rollback — Rolls back the transaction

Description

bool ovrimos_rollback ( int $connection_id )

Rolls back the transaction.

Parameters

connection_id

The Ovrimos connection identifier, returned by ovrimos_connect().

Return Values

Returnerar TRUE vid framgång eller FALSE vid fel.

Se också