Forum und email

pcntl_getpriority

(PHP 5)

pcntl_getpriority — Get the priority of any process

Description

int pcntl_getpriority ([ int $pid [, int $process_identifier ]] )

pcntl_getpriority() gets the priority of pid . Because priority levels can differ between system types and kernel versions, please see your system's getpriority(2) man page for specific details.

Parameters

pid

If not specified, the pid of the current process is used.

process_identifier

One of PRIO_PGRP, PRIO_USER or PRIO_PROCESS.

Return Values

pcntl_getpriority() returns the priority of the process or FALSE on error. A lower numerical value causes more favorable scheduling.

Warning

Den här funktionen kan returnera det booleska värdet FALSE, men den kan också returnera ett icke-booleskt värde som är likvärdigt med FALSE, till exempel 0 eller "". Vänligen läs sektionen om booleska datatyper för mer information. Använd ===- operatorn för att testa returvärdet från den här funktionen.