Forum und email

pspell_config_data_dir

(PHP 5)

pspell_config_data_dir — location of language data files

Description

bool pspell_config_data_dir ( int $conf , string $directory )

Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Return Values

Returnerar TRUE vid framgång eller FALSE vid fel.