Forum und email

stats_cdf_exponential

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_cdf_exponential — Not documented

Description

float stats_cdf_exponential ( float $par1 , float $par2 , int $which )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

par1

par2

which

Return Values