Forum und email

stats_rand_gen_funiform

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_gen_funiform — Generates uniform float between low (exclusive) and high (exclusive)

Description

float stats_rand_gen_funiform ( float $low , float $high )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

low

high

Return Values