Forum und email

stats_rand_gen_iuniform

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_gen_iuniform — Generates integer uniformly distributed between LOW (inclusive) and HIGH (inclusive)

Description

int stats_rand_gen_iuniform ( int $low , int $high )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

low

high

Return Values