Forum und email

stats_rand_phrase_to_seeds

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_phrase_to_seeds — generate two seeds for the RGN random number generator

Description

array stats_rand_phrase_to_seeds ( string $phrase )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

phrase

Return Values