Forum und email

stats_skew

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_skew — Computes the skewness of the data in the array

Description

float stats_skew ( array $a )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

a

Return Values