Forum und email

stats_stat_percentile

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_stat_percentile — Not documented

Description

float stats_stat_percentile ( float $df , float $xnonc )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

df

xnonc

Return Values