Forum und email

.NET Functions

Introduktion

Warning

Den här utbyggnaden är EXPERIMENTELL. Dess beteende -- inkluderat namnen på funktionerna, och allt annat dokumenterat om den här utbyggnaden -- kan ändras i framtida utgåvar av PHP utan något tillkännagivande. Använd den på egen risk.