Forum und email

Function Handling Functions

Introduktion

These functions all handle various operations involved in working with functions.

Krav

Inga externa bibliotek behövs för att bygga det tillägg.

Installation

Inga extra installationer behövs för att använda dessa funktioner; de är en del av PHP-kärnan.

Konfiguration under drift

Den här utbyggnaden definerar inte några konfigurationsdirektiv i php.ini.

Fördefinerade konstanter

Den här utbyggnaden har inte några konstanter definerade.

Table of Contents