Forum und email

Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)

Introduktion

Warning

Den här utbyggnaden är EXPERIMENTELL. Dess beteende -- inkluderat namnen på funktionerna, och allt annat dokumenterat om den här utbyggnaden -- kan ändras i framtida utgåvar av PHP utan något tillkännagivande. Använd den på egen risk.

PDO_DBLIB is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Microsoft SQL Server and Sybase databases through the FreeTDS libary.

On Windows, you should use the PDO_ODBC driver to connect to Microsoft SQL Server and Sybase databases, as the native Windows DB-LIB is ancient, thread un-safe and no longer supported by Microsoft.