Forum und email

Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)

Introduktion

Warning

Den här utbyggnaden är EXPERIMENTELL. Dess beteende -- inkluderat namnen på funktionerna, och allt annat dokumenterat om den här utbyggnaden -- kan ändras i framtida utgåvar av PHP utan något tillkännagivande. Använd den på egen risk.

PDO_FIREBIRD is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Firebird and Interbase databases.