Forum und email

qtdom Functions

Warning

Den här utbyggnaden är EXPERIMENTELL. Dess beteende -- inkluderat namnen på funktionerna, och allt annat dokumenterat om den här utbyggnaden -- kan ändras i framtida utgåvar av PHP utan något tillkännagivande. Använd den på egen risk.

Note: Det här tillägget är inte tillgängligt under Windows.

Note: This extension has been moved to the » PECL repository and is no longer bundled with PHP as of PHP 5.0.0.

Krav

You need the Qt-library >=2.2.0

Installation

Configure PHP --with-qtdom to use these functions.

Table of Contents

  • qdom_error — Returns the error string from the last QDOM operation or FALSE if no errors occurred
  • qdom_tree — Creates a tree of an XML string