Forum und email

En enkel lektion i PHP

Table of Contents

Här följer en enkel lektion i vilken vi vill visa det mest grundläggande i PHP. Texten behandlar bara skapandet av dynamiska webbsidor även om PHP är kapabelt till mycket mer. Se kapitlet Vad kan PHP göra? för mer information.

Webbsidor som behandlas av PHP-motorn fungerar precis som vanliga HTML-sidor och du kan skapa och editera dem på samma sätt som vanliga HTML-sidor.

Vad behöver jag?

Den här texten förutsätter att du har en webbserver med PHP-stöd installerad och aktiverad samt att alla filer som har filtillägget .php behandlas av PHP. På de flesta webbservrar är detta standardtillägget för PHP-filer, men fråga din systemadministratör om du är osäker. Om din webbserver har stöd för PHP behöver du inte göra någonting mer, skapa bara dina .php-filer och lägg dem i rätt katalog och sedan tar webbservern och PHP-motorn hand om resten. Det finns ingen anledning att kompilera något eller installera några extra verktyg. Föreställ dig PHP-filer som vanliga HTML-filer med en serie magiska taggar som ger dig nya möjligheter i ditt webbskapande.