Forum und email

Авторски права

Авторските права © 2001 - 2006 принадлежат на the PHP-GTK Documentation Group. Правото за копиране, разпространение и/или промени на този документ се извършва в зависимост от лицензията the GNU Free Documentation License, Версия 1.2 (както и всички последващи версии на този документ) публикувани от the Free Software Foundation - изключвайки разделите Invariant Sections, Front-Cover Texts и Back-Cover Texts. Копието на този документ може да се открие в раздела "GNU Free Documentation License". Последната публикувана версия може да се прочете онлайн на адрес https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html#SEC1.

Членовете и преводачите на the PHP-GTK Documentation Group са изброени в началото на това Ръководство. За контакт с групата, моля, пишете на [email protected]. Внимание! Всички съобщения се публикуват в публичен майлинг лист.