Forum und email

Промени от PHP-GTK 1

Относно този урок

В този урок ще разгледаме разликите между PHP-GTK 1 и PHP-GTK 2 - какво беше променено, кое е новото и какво е отпаднало.

PHP-GTK 2 се опитва да бъде съвместима по възможно най-добрият начин с версия 1, но поради коренните промени направени във версия 2 на GTK, това понякога е невъзможно. Много от нещата в предишната верия не бяха променени, но някои малки, но много важни промени трябва да знаете, за да можете успешно да преминете от версия 1 към верия 2 на PHP-GTK.