Forum und email
Cookies

Kapitola 35. Cookies

PHP transparentně podporuje HTTP cookies. Cookies jsou mechanismem na ukládání dat ve vzdáleném browseru a tudíž sledování nebo identifikaci vracejících se uživatelů. Cookies můžete nastavovat pomocí funkce setcookie(). Cookies jsou součástí HTTP hlavičky, tudíž setcookie() se musí volat před odesláním výstupu do browseru. To je stejné omezení, jako má funkce header().

Všechny cookies přijaté od klienta se automaticky stávají PHP proměnnou stejně jako u GET a POST dat. Pokud chcete přiřadit jednomu cookie více hodnot, přidejte [] na konec jména cookie. Více detailů viz funkce setcookie().