Forum und email
Manuál PHP

Manuál PHP

Mehdi Achour
Friedhelm Betz
Antony Dovgal
Nuno Lopes
Philip Olson
Georg Richter
Damien Seguy
Jakub Vrana
A mnoho dalších
Lukáš Jelínek
Jakub Vrána

2007-03-24


Obsah
Předmluva
Autoři a přispěvatelé
I. Začínáme
1. Úvod
2. Stručný tutoriál
II. Instalace a konfigurace
3. Obecné instalační úvahy
4. Installation on Unix systems
5. Installation on Mac OS X
6. Installation on Windows systems
7. Installation of PECL extensions
8. Problems?
9. Runtime Configuration
III. Reference jazyka
10. Základní syntaxe
11. Types
12. Proměnné
13. Konstanty
14. Výrazy
15. Operátory
16. Řídicí struktury
17. Funkce
18. Classes and Objects (PHP 4)
19. Classes and Objects (PHP 5)
20. Exceptions
21. Vysvětlení referencí (odkazů)
IV. Bezpečnost
22. Úvod
23. Obecné úvahy
24. Installed as CGI binary
25. Instalace jako modul do Apache
26. Bezpečnost souborových systémů
27. Database Security
28. Hlášení chyb
29. Using Register Globals
30. User Submitted Data
31. Magic Quotes
32. Skrývání PHP
33. Aktualizace systému
V. Vlastnosti
34. HTTP autentikace a PHP
35. Cookies
36. Sessions
37. Dealing with XForms
38. Zpracování uploadu souborů
39. Použití vzdálených souborů
40. Obsluha spojení
41. Persistentní databázová spojení
42. Bezpečný režim
43. Použití PHP z příkazové řádky
VI. Reference funkcí
I. .NET Functions
II. Funkce specifické pro Apache
III. Alternative PHP Cache
IV. Advanced PHP debugger
V. Funkce pro práci s poli
VI. Aspell funkce [zastaralé]
VII. BCMath funkce pro výpočty s libovolnou přesností
VIII. PHP bytecode Compiler
IX. Kompresní funkce bzip2
X. Kalendářové funkce
XI. CCVS API Functions
XII. Funkce pro práci s třídami/objekty
XIII. Classkit Functions
XIV. ClibPDF Functions
XV. Funkce na podporu COM ve Windows
XVI. Crack Functions
XVII. Character Type Functions
XVIII. Funkce pro práci s CURL, Client URL Library
XIX. Cybercash platební funkce
XX. Credit Mutuel CyberMUT functions
XXI. Cyrus IMAP administration Functions
XXII. Funkce pro datum a čas
XXIII. DB++ Functions
XXIV. Database (dbm-style) Abstraction Layer Functions
XXV. dBase Functions
XXVI. DBM Funkce [zastaralé]
XXVII. dbx Functions
XXVIII. Direct IO Functions
XXIX. Adresářové funkce
XXX. DOM Functions
XXXI. DOM XML Functions
XXXII. enchant Functions
XXXIII. Error Handling and Logging Functions
XXXIV. Exif Functions
XXXV. Expect Functions
XXXVI. File Alteration Monitor Functions
XXXVII. Forms Data Format Functions
XXXVIII. Fileinfo Functions
XXXIX. filePro funkce
XL. Funkce filesystému
XLI. Filter Functions
XLII. Firebird/InterBase Functions
XLIII. Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)
XLIV. FriBiDi Functions
XLV. FrontBase Functions
XLVI. FTP Functions
XLVII. Funkce pro práci s funkcemi
XLVIII. GeoIP Functions
XLIX. Gettext
L. GMP Functions
LI. gnupg Funkce
LII. Net_Gopher
LIII. Haru PDF Functions
LIV. hash Functions
LV. HTTP funkce
LVI. Hyperwave Functions
LVII. Hyperwave API Functions
LVIII. IBM Functions (PDO_IBM)
LIX. IBM DB2, Cloudscape and Apache Derby Functions
LX. ICAP funkce [zastaralé]
LXI. iconv Functions
LXII. ID3 Functions
LXIII. IIS Administration Functions
LXIV. Image Functions
LXV. Image magick Functions
LXVI. IMAP, POP3 and NNTP Functions
LXVII. Informix Functions
LXVIII. Informix Functions (PDO_INFORMIX)
LXIX. Ingres II Functions
LXX. IRC Gateway Functions
LXXI. PHP / Java Integration
LXXII. JSON Functions
LXXIII. KADM5
LXXIV. LDAP Functions
LXXV. libxml Functions
LXXVI. Lotus Notes Functions
LXXVII. LZF Functions
LXXVIII. Mailové funkce
LXXIX. Mailparse Functions
LXXX. Matematické funkce
LXXXI. MaxDB PHP Extension
LXXXII. MCAL Functions
LXXXIII. Mcrypt Encryption Functions
LXXXIV. MCVE (Monetra) Payment Functions
LXXXV. Memcache Functions
LXXXVI. Mhash funkce
LXXXVII. Mimetype Functions
LXXXVIII. Ming functions for Flash
LXXXIX. Různé funkce
XC. mnoGoSearch Functions
XCI. Microsoft SQL Server Functions
XCII. Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)
XCIII. Mohawk Software Session Handler Functions
XCIV. mSQL Functions
XCV. Multibyte String Functions
XCVI. muscat Functions
XCVII. MySQL funkce
XCVIII. MySQL Functions (PDO_MYSQL)
XCIX. MySQL Improved Extension
C. Ncurses Terminal Screen Control Functions
CI. Síťové funkce
CII. Newt Functions
CIII. NSAPI-specific Functions
CIV. Object Aggregation/Composition Functions
CV. Object property and method call overloading
CVI. Oracle Functions
CVII. ODBC Functions (Unified)
CVIII. ODBC and DB2 Functions (PDO_ODBC)
CIX. oggvorbis
CX. OpenAL Audio Bindings
CXI. OpenSSL funkce
CXII. Oracle Functions [deprecated]
CXIII. Oracle Functions (PDO_OCI)
CXIV. Funkce pro řízení výstupu
CXV. Ovrimos SQL Functions
CXVI. Paradox File Access
CXVII. Parsekit Functions
CXVIII. Process Control Functions
CXIX. Regular Expression Functions (Perl-Compatible)
CXX. PDF funkce
CXXI. PDO Functions
CXXII. Phar archive stream and classes
CXXIII. PHP volby a informace
CXXIV. POSIX Functions
CXXV. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
CXXVI. PostgreSQL Functions
CXXVII. PostgreSQL Functions (PDO_PGSQL)
CXXVIII. Printer Functions
CXXIX. Funkce spouštění programů
CXXX. PostScript document creation
CXXXI. Pspell Functions
CXXXII. qtdom Functions
CXXXIII. Radius
CXXXIV. Rar Functions
CXXXV. GNU Readline
CXXXVI. GNU Recode funkce
CXXXVII. RPM Header Reading Funkce
CXXXVIII. runkit Functions
CXXXIX. SAM - Simple Asynchronous Messaging
CXL. Satellite CORBA klient extenze
CXLI. SCA Functions
CXLII. SDO Functions
CXLIII. SDO XML Data Access Service Functions
CXLIV. SDO Relational Data Access Service Functions
CXLV. Semaphore, Shared Memory and IPC Functions
CXLVI. SESAM Database Functions
CXLVII. PostgreSQL Session Save Handler
CXLVIII. Session Handling Functions
CXLIX. Funkce pro práci se sdílenou pamětí
CL. SimpleXML functions
CLI. SNMP Functions
CLII. SOAP Functions
CLIII. Socket Functions
CLIV. Standard PHP Library (SPL) Functions
CLV. SQLite Functions
CLVI. SQLite Functions (PDO_SQLITE)
CLVII. Secure Shell2 Functions
CLVIII. Statistics Functions
CLIX. Stream Functions
CLX. Funkce pro práci s řetězci
CLXI. Shockwave Flash Functions
CLXII. Swish Functions
CLXIII. Sybase Functions
CLXIV. TCP Wrappers Functions
CLXV. Tidy Functions
CLXVI. Tokenizer Functions
CLXVII. Unicode Functions
CLXVIII. URL funkce
CLXIX. Variable Handling Functions
CLXX. Funkce pro práci s Verisign Payflow Pro
CLXXI. vpopmail Functions
CLXXII. W32api Functions
CLXXIII. WDDX funkce
CLXXIV. win32ps Functions
CLXXV. win32service Functions
CLXXVI. xattr Functions
CLXXVII. xdiff Functions
CLXXVIII. XML Parser Functions
CLXXIX. XML-RPC Functions
CLXXX. XMLReader functions
CLXXXI. XMLWriter Functions
CLXXXII. XSL functions
CLXXXIII. XSLT funkce
CLXXXIV. YAZ Functions
CLXXXV. Funkce pro práci s YP/NIS
CLXXXVI. Zip File Functions
CLXXXVII. Zlib Compression Functions
VII. Vnitřní záležitosti PHP a Zend Engine
44. Streams API for PHP Extension Authors
45. PDO Driver How-To
46. Zend API: 'Hackování' jádra PHP
47. TSRM API
48. Extending PHP 3
VIII. FAQ: Často kladené otázky
49. Obecné informace
50. E-mailové konference (mailing lists)
51. Získání PHP
52. Záležitosti databází
53. Instalace
54. Sestavovací (kompilační) problémy
55. Používání PHP
56. PHP a HTML
57. PHP a COM
58. PHP a jiné jazyky
59. Přechod z PHP 2 na PHP 3
60. Přechod z PHP 3 na PHP 4
61. Přechod z PHP 4 na PHP 5
62. Ostatní otázky
IX. Appendices
A. Historie PHP a souvisejících projektů
B. Migrating from PHP 5.1.x to PHP 5.2.x
C. Migrating from PHP 4 to PHP 5
D. Přechod z PHP 3 na PHP 4
E. Přechod z PHP/FI 2 na PHP 3
F. Ladění (debugging) PHP
G. Konfigurační volby
H. Direktivy php.ini
I. List of Supported Timezones
J. Kategorizace rozšíření
K. Seznam aliasů funkcí
L. Seznam vyhrazených slov
M. Seznam typů prostředků
N. List of Supported Protocols/Wrappers
O. Seznam dostupných filtrů
P. Seznam podporovaných socketových transportů
Q. Tabulky porovnání datových typů v PHP
R. Seznam tokenů parseru
S. Userland Naming Guide
T. O tomto manuálu
U. Open Publication License
V. Rejstřík funkcí
W. Co zde chybí