Forum und email
Sestavovací (kompilační) problémy

Kapitola 54. Sestavovací (kompilační) problémy

Tato sekce shrnuje nejčastější chyby, které se vyskytují při sestavování PHP.

1. Pomocí anonymního přístupu do CVS jsem získal poslední verzi PHP, ale chybí v ní skript "configure"!
2. Mám problém nakonfigurovat PHP tak, aby fungovalo se serverem Apache. Hlásí, že nemůže najít httpd.h, ale ten je přesně tam, kde jsem uvedl, že je!
3. Když spustím "configure", hlásí to, že nemůže najít "include" soubory nebo knihovny pro GD, gdbm a nějaké další balíky!
4. Když se kompiluje soubor language-parser.tab.c, hlásí to chyby, které říkají 'yytname undeclared'.
5. Když spustím "make", zdá se, že běží dobře, ale havaruje, když se pokouší sestavit konečnou aplikaci s hlášením, že nemůže najít nějaké soubory.
6. Při sestavování PHP to hlásí mnoho nedefinovaných referencí.
7. Nepřišel jsem na to, jak sestavit PHP pro Apache 1.3.
8. Postupoval jsem přesně podle instrukcí k instalaci PHP ve verzi jako modul pro Apache na UNIXu, a moje PHP skripty se zobrazují v prohlížeči nebo se je prohlížeč snaží uložit jako soubory.
9. Hlásí to použití --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a, ale tento soubor neexistuje; proto jsem to změnil na --activate-module=src/modules/php4/libmodphp4.a a ono to nefunguje? O co jde?
10. Když zkusím sestavit Apache s PHP jakožto statickým modulem pomocí --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a, hlásí to, že můj kompilátor nevyhovuje ANSI.
11. Když zkusím sestavit PHP s parametrem --with-apxs, dostanu záhadné chybové zprávy.
12. During 'make', I get errors in microtime, and a lot of 'RUSAGE_' stuff.
13. Chci upgradovat své PHP. Kde najdu tvar řádku ./configure, který byl použit pro sestavení stávající instalace PHP?

1. Pomocí anonymního přístupu do CVS jsem získal poslední verzi PHP, ale chybí v ní skript "configure"!

Musíte mít nainstalovaný balík "GNU autoconf", takže můžete vygenerovat skript "configure" z "configure.in". Po stažení zdrojových souborů z CVS serveru spusťte ./buildconf z nejvyšší adresářové úrovně (pokud nespustíte "configure" s parametrem --enable-maintainer-mode, skript "configure" nebude automaticky aktualizován při změně souboru "configure.in", takže se musíte ujistit, zda jste to udělali ručně poté, co byl "configure.in" změněn. Jedním z příznaků tohoto je nalezení elementů jako @VARIABLE@ v souboru "Makefile" potom, co byl spuštěn "configure" nebo "config.status").

2. Mám problém nakonfigurovat PHP tak, aby fungovalo se serverem Apache. Hlásí, že nemůže najít httpd.h, ale ten je přesně tam, kde jsem uvedl, že je!

Potřebujete sdělit konfiguračnímu/instalačnímu skriptu umístění nejvyšší úrovně zdrojových souborů Apache. To znamená, že specifikujete '--with-apache=/path/to/apache' a ne '--with-apache=/path/to/apache/src'.

3. Když spustím "configure", hlásí to, že nemůže najít "include" soubory nebo knihovny pro GD, gdbm a nějaké další balíky!

Můžete určit, aby skript "configure" hledal hlavičkové soubory a knihovny na nestandardních místech specifikací pomocných příznaků pro C preprocesor a linker, například:

CPPFLAGS=-I/path/to/include LDFLAGS=-L/path/to/library ./configure
Pokud používáte csh (C-shell) jako váš login shell (proč?), bylo by to:
env CPPFLAGS=-I/path/to/include LDFLAGS=-L/path/to/library ./configure

4. Když se kompiluje soubor language-parser.tab.c, hlásí to chyby, které říkají 'yytname undeclared'.

Musíte updatovat vaši verzi programu Bison. Nejnovější verzi najdete na https://www.gnu.org/software/bison/bison.html.

5. Když spustím "make", zdá se, že běží dobře, ale havaruje, když se pokouší sestavit konečnou aplikaci s hlášením, že nemůže najít nějaké soubory.

Některé starší verze programu "make" neukládají korektně zkompilované verze souborů umístěných v adresáři funkcí do téhož adresáře. Zkuste spustit "cp *.o functions" a potom znovu 'make', abyste viděli, zda to pomohlo. Pokud ano, měli byste opravdu nainstalovat nejnovější verzi "GNU make".

6. Při sestavování PHP to hlásí mnoho nedefinovaných referencí.

Podívejte se do řádku, kde je popsáno sestavování a ujistěte se, že byly přidány na konec všechny potřebné knihovny. Často se stává, že chybí '-ldl' a některé knihovny potřebné pro podporu databáze, kterou jste určili.

Pokud sestavujete pro Apache 1.2.x, nezapomněli jste přidat odpovídající informace na řádek EXTRA_LIBS v souboru "configure" a spustit skript pro konfiguraci Apache? Pro více informací se podívejte do souboru INSTALL, který získáte s distribučním balíkem.

Někteří lidé také hlásili, že pokud sestavovali pro Apache, museli přidat '-ldl' těsně za 'libphp4.a'.

7. Nepřišel jsem na to, jak sestavit PHP pro Apache 1.3.

Toto je nyní velmi snadné. Následujte pečlivě tyto kroky:

 • Stáhněte nejnovější distribuci Apache 1.3 z https://www.apache.org/.

 • Rozbalte ji někam, například do /usr/local/src/apache-1.3.

 • Zkompilujte PHP nejdříve spuštěním ./configure --with-apache=/<path>/apache-1.3 (nahraďte <path> aktuální cestou k adresáři apache-1.3).

 • Napište 'make' a potom 'make install' k sestavení PHP a zkopírování potřebných souborů do distribučního stromu Apache.

 • Změňte adresář na /<path>/apache-1.3/src a upravte soubor Configuration. Do souboru přidejte: AddModule modules/php4/libphp4.a.

 • Spusťte './Configure' a potom 'make'.

 • Nyní byste měli míst hotové soubory httpd pro práci s PHP.

Poznámka: : Můžete použít také nový skript ./configure pro Apache. Přečtěte si instrukce v README.configure, který je v distribuci Apache. Nahlédněte také do souboru INSTALL z distribuce PHP.

8. Postupoval jsem přesně podle instrukcí k instalaci PHP ve verzi jako modul pro Apache na UNIXu, a moje PHP skripty se zobrazují v prohlížeči nebo se je prohlížeč snaží uložit jako soubory.

To znamená, že PHP modul není z nějakých důvodů vyvoláván. Dříve, než budete shánět další pomoc, zkontrolujte tři věci:

 • Ujistěte se, že se spouští právě ten httpd, který jste zkompilovali. Zkuste spustit /path/to/binary/httpd -l

  Pokud v seznamu neuvidíte mod_php4.c, potom nespouštíte správnou verzi httpd. Najděte s instalujte správnou verzi.

 • Ujistěte se, že jste přidali správnou specifikaci Mime Type do souborů .confpro Apache. Mělo by tam být: AddType application/x-httpd-php3 .php3 (pro PHP 3)

  nebo AddType application/x-httpd-php .php (pro PHP 4)

  Také se ujistěte, že tento řádek AddType není ukryt uvnitř bloku <Virtualhost> nebo <Directory>, což může zabránit aplikaci pravidla na oblast, kde je umístěn testovací skript.

 • Konečně, implicitní umístění konfiguračních souborů Apache se mezi verzemi Apache 1.2 a 1.3 změnilo. Měli byste ověřit, že soubor, do kterého jste přidali řádek AddType je ten, který je skutečně načítán. Můžete zkusit vložit nějakou příšernou syntaktickou chybu do souboru httpd.conf nebo udělat nějakou jinou změnu tohoto rázu - uvidíte, zda je soubor správně načítán.

9. Hlásí to použití --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a, ale tento soubor neexistuje; proto jsem to změnil na --activate-module=src/modules/php4/libmodphp4.a a ono to nefunguje? O co jde?

Uvědomte si, že soubor libphp4.a nemá existovat. Vytváří ho proces serveru Apache!

10. Když zkusím sestavit Apache s PHP jakožto statickým modulem pomocí --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a, hlásí to, že můj kompilátor nevyhovuje ANSI.

Toto je zavádějící chybové hlášení, které bylo odstraněno v pozdějších verzích.

11. Když zkusím sestavit PHP s parametrem --with-apxs, dostanu záhadné chybové zprávy.

Je třeba zkontrolovat tři věci. Nejdříve, z důvodu, že když Apache vytváří apxs skript v Perlu, někdy ukončí kompilaci bez odpovídajících proměnných. Najděte skript apxs (zkuste příkaz 'which apxs', někdy bývá v /usr/local/apache/bin/apxs nebo /usr/sbin/apxs). Otevřte ho a zkontrolujte řádky podobné těmto:

my $CFG_CFLAGS_SHLIB = ' ';     # nahrazeno pomocí Makefile.tmpl
my $CFG_LD_SHLIB   = ' ';     # nahrazeno pomocí Makefile.tmpl
my $CFG_LDFLAGS_SHLIB = ' ';     # nahrazeno pomocí Makefile.tmpl
Pokud vidíte toto, našli jste ten problém. Mohou se tam vyskytovat mezery nebo jiné nekorektní hodnoty, např. 'q()'. Změňte řádky takto:
my $CFG_CFLAGS_SHLIB = '-fpic -DSHARED_MODULE'; # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LD_SHLIB   = 'gcc';       # nahrazeno pomocí Makefile.tmpl
my $CFG_LDFLAGS_SHLIB = q(-shared);    # nahrazeno pomocí Makefile.tmpl
Druhý možný problém by měl vyskytovat pouze na Red Hat Linuxu 6.1 a 6.2. Skript apxs v těchto distribucích Red Hat je poškozený. Najděte řádek
my $CFG_LIBEXECDIR  = 'modules';     # nahrazeno pomocí APACI install
Pokud vidíte výše uvedený řádek, nahraďte ho tímto:
my $CFG_LIBEXECDIR  = '/usr/lib/apache'; # nahrazeno pomocí APACI install
Nakonec, když budete přeinstalovávat Apache, zařaďte 'make clean' mezi './configure' a 'make'.

12. During 'make', I get errors in microtime, and a lot of 'RUSAGE_' stuff.

During the 'make' portion of installation, if you encounter problems that look similar to this:

microtime.c: In function `php_if_getrusage':
  microtime.c:94: storage size of `usg' isn't known
  microtime.c:97: `RUSAGE_SELF' undeclared (first use in this function)
  microtime.c:97: (Each undeclared identifier is reported only once
  microtime.c:97: for each function it appears in.)
  microtime.c:103: `RUSAGE_CHILDREN' undeclared (first use in this function)
  make[3]: *** [microtime.lo] Error 1
  make[3]: Leaving directory `/home/master/php-4.0.1/ext/standard'
  make[2]: *** [all-recursive] Error 1
  make[2]: Leaving directory `/home/master/php-4.0.1/ext/standard'
  make[1]: *** [all-recursive] Error 1
  make[1]: Leaving directory `/home/master/php-4.0.1/ext'
  make: *** [all-recursive] Error 1

Váš systém je poškozen. Musíte opravit soubory v /usr/include instalací balíku glibc-devel, který patří k vašemu glibc. Nemá to absolutně nic společného s PHP. Důkaz získáte tímto jednoduchým testem:

$ cat >test.c <<X
  #include <sys/resource.h>
  X
  $ gcc -E test.c >/dev/null
Pokud se objeví chyby, ve vašich hlavičkových souborech panuje chaos.

13. Chci upgradovat své PHP. Kde najdu tvar řádku ./configure, který byl použit pro sestavení stávající instalace PHP?

Když se podíváte do souboru config.nice ve zdrojovém stromu současné instalace PHP. Není-li k dispozici, jednoduše spusťte skript

Nahoře ve výpisu najdete řádek ./configure, který byl použit při sestavování stávající instalace.