Forum und email
Získání PHP

Kapitola 51. Získání PHP

Tato část obsahuje detaily o umístění PHP downloadu a záležitostech operačních systémů.

1. Kde mohu získat PHP?
2. Jsou k dispozici předkompilované binární verze?
3. Kde mohu získat knihovny potřebné pro kompilaci některých volitelných rozšíření PHP?
4. Jak zařídím, aby tyto knihovny fungovaly?
5. Získal jsem poslední verzi zdrojového kódu PHP z CVS repozitáře, co potřebuji ke kompilaci na Windows?
6. Kde najdu Browser Capabilities File?

1. Kde mohu získat PHP?

PHP můžete stáhnout z kteréhokoli bodu, který je součástí sítě PHP serverů. Najdete je na https://www.php.net/. Můžete také použít anonymní CVS přístup, čímž získáte absolutně nejnovější verzi zdrojových souborů. Více informací najdete na https://cvs.php.net/.

2. Jsou k dispozici předkompilované binární verze?

Předkompilované verze distribuujeme pouze pro systémy Windows, protože nejsme schopni zkompilovat PHP pro všechny hlavní platformy Linux/UNIX se všemi kombinacemí rozšíření. Také si uvědomte, že mnoho distribucí Linuxu dnes přímo obsahuje PHP. Binární soubory pro Windows si můžete stáhnout z naší stránky Download, pro binární soubory pro Linux navštivte stránky distribucí Linuxu.

3. Kde mohu získat knihovny potřebné pro kompilaci některých volitelných rozšíření PHP?

Poznámka: Knihovny označené * (hvězdičkou) nejsou vláknově bezpečné a neměly by se používat s PHP jako modulem do multithreadových serverů pod Windows (IIS, Netscape). V UNIXu na tom nezáleží.

4. Jak zařídím, aby tyto knihovny fungovaly?

Musíte se řídit instrukcemi dodanými s příslušnou knihovnou. Některé knihovny se automaticky detekují při spuštění skriptu 'configure' pro PHP (např. knihovna GD), jiné musíte aktivovat pomocí parametru '--with-EXTENSION' pro 'configure'. Seznam těchto parametrů získáte spuštěním 'configure --help'.

5. Získal jsem poslední verzi zdrojového kódu PHP z CVS repozitáře, co potřebuji ke kompilaci na Windows?

V první řadě musíte mít Microsoft Visual C++ verze 6 (MSVC++ 5 také postačí, ale my používáme verzi 6) a budete potřebovat nějaké podpůrné soubory. Podívejte se do sekce manuálu o kompilaci PHP pod Windows.

6. Kde najdu Browser Capabilities File?

Je to soubor browscap.ini na https://browsers.garykeith.com/downloads.asp.