Forum und email
Záležitosti databází

Kapitola 52. Záležitosti databází

Tato sekce se zabývá častými otázkami okolo vztahu PHP a databází. Ano, PHP dnes může virtuálně přistupovat ke kterékoli dostupné databázi.

1. Slyšel jsem, že lze z PHP přistupovat k Microsoft SQL Serveru. Jak?
2. Lze přistupovat k databázím Microsoft Access?
3. Upgradoval jsem na PHP 4 a MySQL mi teď hlásí "Warning: MySQL: Unable to save result set in ...". Co se děje?
4. Po instalaci podpory sdíleného MySQL havaruje Apache v momentě, kdy načítá libphp4.so. Lze to vyřešit?
5. Proč dostávám chybu, která vypadá nějak takto: "Warning: 0 is not a MySQL result index in <file> on line <x>" nebo "Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in <file> on line <x>?

1. Slyšel jsem, že lze z PHP přistupovat k Microsoft SQL Serveru. Jak?

Na strojích s Windows můžete jednoduše použít zabudovanou podporu ODBC a správný ovladač ODBC.

Na Unixových strojích můžete k přístupu na Microsoft SQL Servery použít ovladač Sybase-CT, protože tyto protokoly jsou (alespoň z většiny) kompatibilní. V Sybase připravili volnou verzi potřebných knihoven pro Linux. Pro jiné Unixové systémy musíte kontaktovat Sybase k získání správných knihoven. Podívejte se také na odpověď na příští otázku.

2. Lze přistupovat k databázím Microsoft Access?

Ano. Pokud pracujete pod Windows 9x/Me nebo NT/2000, všechny potřebné nástroje již máte k dispozici - můžete použít ODBC a ovladače pro ODBC k databázím Microsoft Access.

Pokud používáte PHP na Unixu a chcete komunikovat s databázemi MS Access běžících na Windows, budete potřebovat ODBC ovladače pro Unix. OpenLink Software má unixové ovladače pro ODBC, které zde vyhoví. Existuje pilotní program, kdy si můžete stáhnout zkušební kopii, která má neomezenou zkušební dobu; ceny komerční verze s podporou začínají na 675 USD.

Jinou alternativou je použít SQL server, který má ODBC ovladače pro Windows a použít ho k uložení dat, ke kterým pak můžete přistupovat z aplikace Microsoft Access (pomocí ODBC) a z PHP (pomocí vestavěných ovladačů), nebo použít souborový meziformát, kterému rozumí Access i PHP (např. obyčejné soubory nebo databáze dBase). K tomuto bodu Tim Hayes z OpenLink soiftware píše:

Použití jiné databáze jako meziformátu není dobrý nápad, pokud můžete použít
ODBC z PHP přímo na vaší databázi - např. pomocí ovladačů od OpenLink software.
Když meziformát použít musíte, OpenLink nyní uvolnil Virtuoso (virtuální
databázový stroj) pro WinNT, Linux a jiné unixové platformy. Navštivte
prosím naši website a zdarma si ho
stáhněte.

Jednou z prověřených možností je použít MySQL a jeho ODBC ovladače pro Windows a synchronizace databází. Steve Lawrence píše:

  • Nainstalujte si na svou platformu MySQL podle přiložených instrukcí. Nejnovější verzi získáte na www.mysql.com (stahujte z nejbližšího zrcadla!). Není třeba žádná zvláštní konfigurace kromě toho, že když instalujete databázi a konfigurujete uživatelský účet, měli byste do pole "host" přidat % nebo název počítače s Windows, na kterém chcete MySQL spouštět. Poznamenejte si název serveru, uživatelské jméno a heslo.

  • Stáhněte si ovladač MyODBC pro Windows ze stránek MySQL. Nejnovější verze je myodbc-2_50_19-win95.zip (k dispozici také verze pro NT, stejně tak i zdrojový kód). Nainstalujte ho na počítač s Windows. Funkci můžete otestovat pomocí přiložených utilit.

  • Vytvořte uživatelský nebo systémový dsn v administrátoru ODBC, umístěném v ovládacích panelech. Zvolte název dsn, vložte název počítače, heslo, port apod. pro databázi MySQL nakonfigurovanou v kroku 1.

  • Nainstalujte plnou instalaci Accessu, což zajistí, že budou k dispozici všechny doplňky; budete potřebovat alespoň podporu ODBC a správu propojených tabulek.

  • A teď to nejzábavnější! Vytvořte novou databázi v Accessu. Klikněte pravým tlačítkem v okně tabulek a vyberte "Propojit tabulky", nebo pod nabídkou "Soubor" vyberte "Načíst externí data" a potom "Propojit tabulky". Až se otevře dialog, vyberte soubory typu ODBC. Zvolte systémový dsn a název dsn vytvořeného v kroku 3. Vyberte tabulku k propojení, stiskněte "OK" a je to"! Nyní můžete otevřít tabulku a přidat/smazat/upravovat data na vašem MySQL serveru! Můžete také vytvářet dotazy, importovat/exportovat tabulky do MySQL, vytvářet formuláře a sestavy atd.

Tipy a triky:

  • Můžete vytvořit tabulky v Accessu, exportovat je do MySQL a potom propojit zpět. To urychluje návrh tabulek.

  • Když vytváříte tabulky v Accessu, musíte mít definován primární klíč kvůli zápisu do tabulky. Ujistěte se, že jste primární klíč v MySQL vytvořili před propojením do Accessu.

  • Pokud změníte tabulku v MySQL, musíte ji znovu připojit do Accessu. Go to tools>add-ins>linked table manager, cruise to your ODBC DSN, and select the table to re-link from there. you can also move your dsn source around there, just hit the always prompt for new location checkbox before pressing ok.

3. Upgradoval jsem na PHP 4 a MySQL mi teď hlásí "Warning: MySQL: Unable to save result set in ...". Co se děje?

Nejspíše se stalo to, že bylo PHP 4 zkompilováno s volbout '--with-mysql' bez specifikace cesty k MySQL. To znamená, že PHP používá svoji vestavěnou klientskou knihovnu. Pokud na vašem systému běží aplikace jako PHP 3 (jako paralelně běžící modul Apache) nebo auth-mysql, používá jiné verze klientů MySQL, a je zde tedy konflikt dvou různých verzí těchto klientů.

Překompilování PHP 4 s přidáním cesty k MySQL do parametru, '--with-mysql=/your/path/to/mysql', obvykle tento problém vyřeší.

4. Po instalaci podpory sdíleného MySQL havaruje Apache v momentě, kdy načítá libphp4.so. Lze to vyřešit?

To se stává, když jsou knihovny MySQL připojovány s použitím pthreads. Ověřte to použitím "ldd". Pokud tomu tak je, stáhněte si balík MySQL a zkompilujte zdrojové soubory, nebo překompilujte soubory z RPM balíku a odstraňte přepínač, který zapíná threadový kód klienta. Jeden z těchto způsobů by měl problém vyřešit. Potom překompilujte PHP s novými knihovnami MySQL.

5. Proč dostávám chybu, která vypadá nějak takto: "Warning: 0 is not a MySQL result index in <file> on line <x>" nebo "Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in <file> on line <x>?

Pokoušíte se použít indentifikátor výsledku, který je 0. Nula indikuje, že váš dotaz z nějakého důvodu selhal. Po odeslání dotazu musíte provést kontrolu na chyby, dřív než se pokusíte použít vrácený indentifikátor výsledku. Správný způsob, jak to udělat, je popsán následujícím kódem:

$result = mysql_query("SELECT * FROM tables_priv");
if (!$result) {
    echo mysql_error();
    exit;
}
or
$result = mysql_query("SELECT * FROM tables_priv")
    or die("Bad query: ".mysql_error());