Forum und email
Cyrus IMAP administration Functions

XXI. Cyrus IMAP administration Functions

Úvod

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Poznámka: Toto rozšíření není k dispozici na platformách Windows.

Poznámka: Toto rozšíření bylo přesunuto do repozitáře PECL a již nebude součástí balíku PHP.5.0.0.

Instalace

To enable Cyrus IMAP support and to use these functions you have to compile PHP with the --with-cyrus option.

Varování

Rozšíření IMAP, recode, YAZ a Cyrus nelze používat současně, protože sdílejí stejný interní symbol.

Typy prostředků

This extension defines a Cyrus IMAP connection identifier returned by cyrus_connect().

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

CYRUS_CONN_NONSYNCLITERAL (integer)

CYRUS_CONN_INITIALRESPONSE (integer)

CYRUS_CALLBACK_NUMBERED (integer)

CYRUS_CALLBACK_NOLITERAL (integer)

Obsah
cyrus_authenticate -- Authenticate against a Cyrus IMAP server
cyrus_bind -- Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection
cyrus_close -- Close connection to a Cyrus IMAP server
cyrus_connect -- Connect to a Cyrus IMAP server
cyrus_query -- Send a query to a Cyrus IMAP server
cyrus_unbind -- Unbind ...