Forum und email
cyrus_unbind

cyrus_unbind

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

cyrus_unbind -- Unbind ...

Popis

bool cyrus_unbind ( resource connection, string trigger_name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.