Forum und email
cyrus_query

cyrus_query

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

cyrus_query -- Send a query to a Cyrus IMAP server

Popis

array cyrus_query ( resource connection, string query )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.