Forum und email
cyrus_connect

cyrus_connect

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

cyrus_connect -- Connect to a Cyrus IMAP server

Popis

resource cyrus_connect ( [string host [, string port [, int flags]]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.