Forum und email
cyrus_close

cyrus_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

cyrus_close -- Close connection to a Cyrus IMAP server

Popis

bool cyrus_close ( resource connection )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.