Forum und email
cyrus_bind

cyrus_bind

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

cyrus_bind -- Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection

Popis

bool cyrus_bind ( resource connection, array callbacks )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.