Forum und email
cyrus_authenticate

cyrus_authenticate

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

cyrus_authenticate -- Authenticate against a Cyrus IMAP server

Popis

void cyrus_authenticate ( resource connection [, string mechlist [, string service [, string user [, int minssf [, int maxssf [, string authname [, string password]]]]]]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.