Forum und email
GNU Recode funkce

CXXXVI. GNU Recode funkce

Úvod

Tento modul obsahuje rozhraní ke GNU Recode knihovně, verze 3.5. GNU Recode knihovna konvertuje soubory mezi různými znakovými sadami a kódováními. Když nelze dosáhnout přesné konverze, může se uchýlit k aproximacím. Tato knihovna rozeznává nebo produkuje téměř 150 různých znakových sad, a je schopná konvertovat soubory mezi téměř libovolným párem. Podporuje většinu znakových sad z RFC 1345.

Poznámka: Toto rozšíření není k dispozici na platformách Windows.

Požadavky

Na svém systému musíte mít nainstalovanou GNU Recode 3.nebo vyšší. Balíček lze stáhnout z https://directory.fsf.org/All_GNU_Packages/recode.html.

Instalace

Pokud cchete používat funkce definované v tomto modulu, musíte zkompilovat váš PHP interpretr s volbou --with-recode[=DIR].

Varování

Padání a problémy při startu PHP mohou být zaznamenány když nahráváte rozšíření Recode po nahrání rozšíření mysql nebo imap. Nahrání Recode před těmito rozšířeními problém vyřeší. Je to kvůli technickému problému spočívajícímu v tom, že obě C-knihovny používané knihovnou imap a recode mají svou vlastní funkci hash_lookup() a obě knihovny používané mysql a recode mají svou vlastní funkci hash_insert.

Varování

Rozšíření IMAP, recode, YAZ a Cyrus nelze používat současně, protože sdílejí stejný interní symbol.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
recode_file --  Překóduje soubor na soubor podle požadavku
recode_string -- Překóduje řetězec podle požadavku
recode -- Překóduje řetězec podle požadavku