Forum und email
readline

readline

(PHP 4, PHP 5)

readline -- Přečíst řádek

Popis

string readline ( string prompt )

Tato funkce vrátí jeden řádek od uživatele. Můžete specifikovat řetězec, který se má uživateli zobrazit jako výzva. Z vráceného řádku je odstraněna sekvence konce řádku. Do historie tento řádek musíte přidat sami pomocí readline_add_history().

Příklad 1. readline()

//ziska 3 prikazy uzivatele
for ($i=0; $i < 3; $i++) {
        $line = readline ("Command: ");
        readline_add_history ($line);
}

//vypise historii
print_r (readline_list_history());

//vypise promenne
print_r (readline_info());