Forum und email
readline_write_history

readline_write_history

(PHP 4, PHP 5)

readline_write_history -- Zapsat historii

Popis

bool readline_write_history ( [string filename] )

Tato funkce zapíše historii příkazové řádky do souboru.