Forum und email
readline_redisplay

readline_redisplay

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

readline_redisplay -- Redraws the display

Popis

void readline_redisplay ( void )

Redraws readline to redraw the display.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.