Forum und email
GNU Readline

CXXXV. GNU Readline

Úvod

readline() funkce implementují rozhraní ke GNU Readline knihovně. Tyto funkce poskytují editovatelné příkazové řádky. Příkladem může být způsob, jakým vám Bash umožňuje vkládat znaky nebo listovat historií příkazů pomocí kláves pro pohyb kurzoru. Z interaktivní povahy této knihovny vyplývá, že není příliš užitečná pro psaní webových aplikací, ale může být užitečná při psaní skriptů, které se mají spouštět z příkazové řádky.

Poznámka: Toto rozšíření není k dispozici na platformách Windows.

Požadavky

Abyste mohli používat readline funkce, musíte nainstalovat libreadline. Domovskou stránkou GNU Readline projektu je https://cnswww.cns.cwru.edu/~chet/readline/rltop.html. Udržuje jej Chet Ramey, který je také autorem Bashe.

Tyto funkce můžete používat také s knihovnou libedit, ne-GPL náhradou za knihovnu readline. Knihovna libedit je pod licencí BSD a stáhnout lze z https://www.thrysoee.dk/editline/.

Instalace

Abyste mohli používat tyto funkce, musíte zkompilovat CGI nebo CLI verzi PHP s podporou pro readline. PHP musíte zkonfigurovat s volbou --with-readline[=DIR]. Pokud chcete používat libedit jako náhradu za readline, zkonfigurujte PHP s volbou --with-libedit[=DIR].

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
readline_add_history -- Přidat řádek do historie
readline_callback_handler_install -- Initializes the readline callback interface and terminal, prints the prompt and returns immediately
readline_callback_handler_remove -- Removes a previously installed callback handler and restores terminal settings
readline_callback_read_char -- Reads a character and informs the readline callback interface when a line is received
readline_clear_history -- Smazat historii
readline_completion_function -- Zaregistrovat dokončující funkci
readline_info -- Zjistit/nastavit různé interní proměnné readline
readline_list_history -- Vypsat historii
readline_on_new_line -- Inform readline that the cursor has moved to a new line
readline_read_history -- Vrátit historii
readline_redisplay -- Redraws the display
readline_write_history -- Zapsat historii
readline -- Přečíst řádek