Forum und email
readline_info

readline_info

(PHP 4, PHP 5)

readline_info -- Zjistit/nastavit různé interní proměnné readline

Popis

mixed readline_info ( [string varname [, string newvalue]] )

Při volání bez argumentů tato funkce vrátí pole hodnot pro všechna nastavení, která readline používá. Prvky jsou indexovány podle následujících hodnot: done, end, erase_empty_line, library_version, line_buffer, mark, pending_input, point, prompt, readline_name a terminal_name.

Při volání s jedním argumentem vrátí hodnotu tohoto nastavení. Při volání se dvěma argumenty se nastavení zmení na danou hodnotu.