Forum und email
readline_list_history

readline_list_history

(PHP 4, PHP 5)

readline_list_history -- Vypsat historii

Popis

array readline_list_history ( void )

Tato funkce vrátí pole celé historie příkazové řádky. Prvky jsou indexovány integery, počínaje nulou.