Forum und email
readline_on_new_line

readline_on_new_line

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

readline_on_new_line -- Inform readline that the cursor has moved to a new line

Popis

void readline_on_new_line ( void )

Tells readline that the cursor has moved to a new line.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.