Forum und email
readline_read_history

readline_read_history

(PHP 4, PHP 5)

readline_read_history -- Vrátit historii

Popis

bool readline_read_history ( [string filename] )

Tato funkce přečte historii příkazové řádky ze souboru.