Forum und email
recode_string

recode_string

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

recode_string -- Překóduje řetězec podle požadavku

Popis

string recode_string ( string request, string string )

Překóduje řetězec string podle požadavku request. Vrací překódovaný řetězec nebo FALSE, pokud nebylo možné provést požadavek na překódování.

Jednoduchý požadavek na překódování může být "lat1..iso646-de". Detailní instrukce k požadavkům viz GNU Recode dokumentaci u vaší instalace.

Příklad 1. Základní recode_string() příklad:

print recode_string ("us..flat", "Následující znak má diakritické znaménko: á");