Forum und email
recode

recode

(PHP 4, PHP 5)

recode -- Překóduje řetězec podle požadavku

Popis

string recode ( string request, string string )

Poznámka: Toto je alias k recode_string(). Byl přidán v PHP 4.