Forum und email
recode_file

recode_file

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

recode_file --  Překóduje soubor na soubor podle požadavku

Popis

bool recode_file ( string request, resource input, resource output )

Překóduje soubor odkazovaný deskriptorem input do souboru odkazovaném deskriptorem output podle požadavku request. Pokud se nepodařilo požadavek provést, vrací FALSE, jinak TRUE.

Tato funkce v současnosti nezpracovává deskriptory odkazující na vzdálené soubory (URL). Oba deskriptory musí ukazovat na místní soubory.

Příklad 1. Základní příklad recode_file()

$input = fopen ('input.txt', 'r');
$output = fopen ('output.txt', 'w');
recode_file ("us..flat", $input, $output);