Forum und email
Seznam aliasů funkcí

Příloha K. Seznam aliasů funkcí

V PHP existuje něco málo funkcí, které můžete volat víc než jedním jménem. V některých případech není preferováno jedno jméno před ostatními - dobrými příklady jsou is_int() a is_integer(). Jsou však funkce, které změnily název kvůli čištění API nebo z nějakého jiného důvodu, a staré názvy jsou udržovány jen jako aliasy pro zpětnou kompatibilitu. Obvykle je špatným nápadem používat tento druh aliasů, mohou být zcela zavrženy nebo přejmenovány, což povede k neportovatelnému skriptu. Tento seznam se poskytuje proto, aby pomohl těm, kdo chtějí upgradovat své staré skripty na novou syntaxi.

Tento seznam je konzistentní s PHP 4.0.6. Seznam aliasů, který se aktualizuje denně, je k dispozici na https://www.zend.com/phpfunc/all_aliases.php.

Tabulka K-1. Aliasy

AliasZákladní funkcePoužité rozšíření
_gettext()Gettext
addswfmovie_add()Ming (flash)
addswfsprite_add()Ming (flash)
add_rootdomxml_add_root()DOM XML
addactionswfbutton_addAction()Ming (flash)
addcolorswfdisplayitem_addColor()Ming (flash)
addentryswfgradient_addEntry()Ming (flash)
addfillswfshape_addfill()Ming (flash)
addshapeswfbutton_addShape()Ming (flash)
addstringswftext_addString()Ming (flash)
addstringswftextfield_addString()Ming (flash)
alignswftextfield_align()Ming (flash)
attributesdomxml_attributes()DOM XML
childrendomxml_children()DOM XML
choprtrim()Base syntax
closeclosedir()Base syntax
com_getcom_propget()COM
com_propsetcom_propput()COM
com_setcom_propput()COM
cv_addccvs_add()CCVS
cv_authccvs_auth()CCVS
cv_commandccvs_command()CCVS
cv_countccvs_count()CCVS
cv_deleteccvs_delete()CCVS
cv_doneccvs_done()CCVS
cv_initccvs_init()CCVS
cv_lookupccvs_lookup()CCVS
cv_newccvs_new()CCVS
cv_reportccvs_report()CCVS
cv_returnccvs_return()CCVS
cv_reverseccvs_reverse()CCVS
cv_saleccvs_sale()CCVS
cv_statusccvs_status()CCVS
cv_textvalueccvs_textvalue()CCVS
cv_voidccvs_void()CCVS
dieexit()Ostatní funkce
dirgetdir()Základní syntaxe
diskfreespacedisk_free_space()Filesystém
domxml_getattrdomxml_get_attribute()DOM XML
domxml_setattrdomxml_set_attribute()DOM XML
doublevalfloatval()Base syntax
drawarcswfshape_drawarc()Ming (flash)
drawcircleswfshape_drawcircle()Ming (flash)
drawcubicswfshape_drawcubic()Ming (flash)
drawcubictoswfshape_drawcubicto()Ming (flash)
drawcurveswfshape_drawcurve()Ming (flash)
drawcurvetoswfshape_drawcurveto()Ming (flash)
drawglyphswfshape_drawglyph()Ming (flash)
drawlineswfshape_drawline()Ming (flash)
drawlinetoswfshape_drawlineto()Ming (flash)
dtddomxml_intdtd()DOM XML
dumpmemdomxml_dumpmem()DOM XML
fbsqlfbsql_db_query()FrontBase
fputsfwrite()Base syntax
get_attributedomxml_get_attribute()DOM XML
getascentswffont_getAscent()Ming (flash)
getascentswftext_getAscent()Ming (flash)
getattrdomxml_get_attribute()DOM XML
getdescentswffont_getDescent()Ming (flash)
getdescentswftext_getDescent()Ming (flash)
getheightswfbitmap_getHeight()Ming (flash)
getleadingswffont_getLeading()Ming (flash)
getleadingswftext_getLeading()Ming (flash)
getshape1swfmorph_getShape1()Ming (flash)
getshape2swfmorph_getShape2()Ming (flash)
getwidthswfbitmap_getWidth()Ming (flash)
getwidthswffont_getWidth()Ming (flash)
getwidthswftext_getWidth()Ming (flash)
gzputsgzwrite()Zlib
i18n_convertmb_convert_encoding()Řetězce s vícebytovými znaky
i18n_discover_encodingmb_detect_encoding()Řetězce s vícebytovými znaky
i18n_http_inputmb_http_input()Řetězce s vícebytovými znaky
i18n_http_outputmb_http_output()Řetězce s vícebytovými znaky
i18n_internal_encodingmb_internal_encoding()Řetězce s vícebytovými znaky
i18n_ja_jp_hantozenmb_convert_kana()Řetězce s vícebytovými znaky
i18n_mime_header_decodemb_decode_mimeheader()Řetězce s vícebytovými znaky
i18n_mime_header_encodemb_encode_mimeheader()Řetězce s vícebytovými znaky
imap_createimap_createmailbox()IMAP
imap_fetchtextimap_body()IMAP
imap_getmailboxesimap_list_full()IMAP
imap_getsubscribedimap_lsub_full()IMAP
imap_headerimap_headerinfo()IMAP
imap_listmailboximap_list()IMAP
imap_listsubscribedimap_lsub()IMAP
imap_renameimap_renamemailbox()IMAP
imap_scanimap_listscan()IMAP
imap_scanmailboximap_listscan()IMAP
ini_alterini_set()Základní syntaxe
is_doubleis_float()Základní syntaxe
is_integeris_int()Základní syntaxe
is_longis_int()Základní syntaxe
is_realis_float()Základní syntaxe
is_writeableis_writable()Základní syntaxe
joinimplode()Základní syntaxe
labelframeswfmovie_labelFrame()Ming (flash)
labelframeswfsprite_labelFrame()Ming (flash)
last_childdomxml_last_child()DOM XML
lastchilddomxml_last_child()DOM XML
ldap_closeldap_unbind()LDAP
magic_quotes_runtimeset_magic_quotes_runtime()Základní syntaxe
mbstrcutmb_strcut()Řetězce s vícebytovými znaky
mbstrlenmb_strlen()Řetězce s vícebytovými znaky
mbstrposmb_strpos()Řetězce s vícebytovými znaky
mbstrrposmb_strrpos()Řetězce s vícebytovými znaky
mbsubstrmb_substr()Řetězce s vícebytovými znaky
ming_setcubicthresholdming_setCubicThreshold()Ming (flash)
ming_setscaleming_setScale()Ming (flash)
moveswfdisplayitem_move()Ming (flash)
movepenswfshape_movepen()Ming (flash)
movepentoswfshape_movepento()Ming (flash)
movetoswfdisplayitem_moveTo()Ming (flash)
movetoswffill_moveTo()Ming (flash)
movetoswftext_moveTo()Ming (flash)
msqlmsql_db_query()mSQL
msql_createdbmsql_create_db()mSQL
msql_dbnamemsql_result()mSQL
msql_dropdbmsql_drop_db()mSQL
msql_fieldflagsmsql_field_flags()mSQL
msql_fieldlenmsql_field_len()mSQL
msql_fieldnamemsql_field_name()mSQL
msql_fieldtablemsql_field_table()mSQL
msql_fieldtypemsql_field_type()mSQL
msql_freeresultmsql_free_result()mSQL
msql_listdbsmsql_list_dbs()mSQL
msql_listfieldsmsql_list_fields()mSQL
msql_listtablesmsql_list_tables()mSQL
msql_numfieldsmsql_num_fields()mSQL
msql_numrowsmsql_num_rows()mSQL
msql_regcasesql_regcase()mSQL
msql_selectdbmsql_select_db()mSQL
msql_tablenamemsql_result()mSQL
mssql_affected_rowssybase_affected_rows()Sybase
mssql_affected_rowssybase_affected_rows()Sybase
mssql_closesybase_close()Sybase
mssql_closesybase_close()Sybase
mssql_connectsybase_connect()Sybase
mssql_connectsybase_connect()Sybase
mssql_data_seeksybase_data_seek()Sybase
mssql_data_seeksybase_data_seek()Sybase
mssql_fetch_arraysybase_fetch_array()Sybase
mssql_fetch_arraysybase_fetch_array()Sybase
mssql_fetch_fieldsybase_fetch_field()Sybase
mssql_fetch_fieldsybase_fetch_field()Sybase
mssql_fetch_objectsybase_fetch_object()Sybase
mssql_fetch_objectsybase_fetch_object()Sybase
mssql_fetch_rowsybase_fetch_row()Sybase
mssql_fetch_rowsybase_fetch_row()Sybase
mssql_field_seeksybase_field_seek()Sybase
mssql_field_seeksybase_field_seek()Sybase
mssql_free_resultsybase_free_result()Sybase
mssql_free_resultsybase_free_result()Sybase
mssql_get_last_messagesybase_get_last_message()Sybase
mssql_get_last_messagesybase_get_last_message()Sybase
mssql_min_client_severitysybase_min_client_severity()Sybase
mssql_min_error_severitysybase_min_error_severity()Sybase
mssql_min_message_severitysybase_min_message_severity()Sybase
mssql_min_server_severitysybase_min_server_severity()Sybase
mssql_num_fieldssybase_num_fields()Sybase
mssql_num_fieldssybase_num_fields()Sybase
mssql_num_rowssybase_num_rows()Sybase
mssql_num_rowssybase_num_rows()Sybase
mssql_pconnectsybase_pconnect()Sybase
mssql_pconnectsybase_pconnect()Sybase
mssql_querysybase_query()Sybase
mssql_querysybase_query()Sybase
mssql_resultsybase_result()Sybase
mssql_resultsybase_result()Sybase
mssql_select_dbsybase_select_db()Sybase
mssql_select_dbsybase_select_db()Sybase
multcolorswfdisplayitem_multColor()Ming (flash)
mysqlmysql_db_query()MySQL
mysql_createdbmysql_create_db()MySQL
mysql_db_namemysql_result()MySQL
mysql_dbnamemysql_result()MySQL
mysql_dropdbmysql_drop_db()MySQL
mysql_fieldflagsmysql_field_flags()MySQL
mysql_fieldlenmysql_field_len()MySQL
mysql_fieldnamemysql_field_name()MySQL
mysql_fieldtablemysql_field_table()MySQL
mysql_fieldtypemysql_field_type()MySQL
mysql_freeresultmysql_free_result()MySQL
mysql_listdbsmysql_list_dbs()MySQL
mysql_listfieldsmysql_list_fields()MySQL
mysql_listtablesmysql_list_tables()MySQL
mysql_numfieldsmysql_num_fields()MySQL
mysql_numrowsmysql_num_rows()MySQL
mysql_selectdbmysql_select_db()MySQL
mysql_tablenamemysql_result()MySQL
namedomxml_attrname()DOM XML
new_childdomxml_new_child()DOM XML
new_xmldocdomxml_new_xmldoc()DOM XML
nextframeswfmovie_nextFrame()Ming (flash)
nextframeswfsprite_nextFrame()Ming (flash)
nodedomxml_node()DOM XML
oci8appendocicollappend()OCI8
oci8assignocicollassign()OCI8
oci8assignelemocicollassignelem()OCI8
oci8closeocicloselob()OCI8
oci8freeocifreecoll()OCI8
oci8freeocifreedesc()OCI8
oci8getelemocicollgetelem()OCI8
oci8loadociloadlob()OCI8
oci8maxocicollmax()OCI8
oci8ocifreecursorocifreestatement()OCI8
oci8saveocisavelob()OCI8
oci8savefileocisavelobfile()OCI8
oci8sizeocicollsize()OCI8
oci8trimocicolltrim()OCI8
oci8writetemporaryociwritetemporarylob()OCI8
oci8writetofileociwritelobtofile()OCI8
odbc_doodbc_exec()ODBC
odbc_field_precisionodbc_field_len()ODBC
outputswfmovie_output()Ming (flash)
parentdomxml_parent()DOM XML
pdf_add_outlinepdf_add_bookmark()PDF
pg_clientencodingpg_client_encoding()PostgreSQL
pg_setclientencodingpg_set_client_encoding()PostgreSQL
poscurrent()Base syntax
recoderecode_string()Recode
removeswfmovie_remove()Ming (flash)
removeswfsprite_remove()Ming (flash)
rewindrewinddir()Base syntax
rootdomxml_root()DOM XML
rotateswfdisplayitem_rotate()Ming (flash)
rotatetoswfdisplayitem_rotateTo()Ming (flash)
rotatetoswffill_rotateTo()Ming (flash)
saveswfmovie_save()Ming (flash)
savetofileswfmovie_saveToFile()Ming (flash)
scaleswfdisplayitem_scale()Ming (flash)
scaletoswfdisplayitem_scaleTo()Ming (flash)
scaletoswffill_scaleTo()Ming (flash)
set_attributedomxml_set_attribute()DOM XML
set_contentdomxml_set_content()DOM XML
setactionswfbutton_setAction()Ming (flash)
setattrdomxml_set_attribute()DOM XML
setbackgroundswfmovie_setBackground()Ming (flash)
setboundsswftextfield_setBounds()Ming (flash)
setcolorswftext_setColor()Ming (flash)
setcolorswftextfield_setColor()Ming (flash)
setdepthswfdisplayitem_setDepth()Ming (flash)
setdimensionswfmovie_setDimension()Ming (flash)
setdownswfbutton_setDown()Ming (flash)
setfontswftext_setFont()Ming (flash)
setfontswftextfield_setFont()Ming (flash)
setframesswfmovie_setFrames()Ming (flash)
setframesswfsprite_setFrames()Ming (flash)
setheightswftext_setHeight()Ming (flash)
setheightswftextfield_setHeight()Ming (flash)
sethitswfbutton_setHit()Ming (flash)
setindentationswftextfield_setIndentation()Ming (flash)
setleftfillswfshape_setleftfill()Ming (flash)
setleftmarginswftextfield_setLeftMargin()Ming (flash)
setlineswfshape_setline()Ming (flash)
setlinespacingswftextfield_setLineSpacing()Ming (flash)
setmarginsswftextfield_setMargins()Ming (flash)
setmatrixswfdisplayitem_setMatrix()Ming (flash)
setnameswfdisplayitem_setName()Ming (flash)
setnameswftextfield_setName()Ming (flash)
setoverswfbutton_setOver()Ming (flash)
setrateswfmovie_setRate()Ming (flash)
setratioswfdisplayitem_setRatio()Ming (flash)
setrightfillswfshape_setrightfill()Ming (flash)
setrightmarginswftextfield_setRightMargin()Ming (flash)
setspacingswftext_setSpacing()Ming (flash)
setupswfbutton_setUp()Ming (flash)
show_sourcehighlight_file ()Základní syntaxe
sizeofcount()Základní syntaxe
skewxswfdisplayitem_skewX()Ming (flash)
skewxtoswfdisplayitem_skewXTo()Ming (flash)
skewxtoswffill_skewXTo()Ming (flash)
skewyswfdisplayitem_skewY()Ming (flash)
skewytoswfdisplayitem_skewYTo()Ming (flash)
skewytoswffill_skewYTo()Ming (flash)
snmpwalkoidsnmprealwalk()SNMP
strchrstrstr()Základní syntaxe
streammp3swfmovie_streamMp3()Ming (flash)
swfactionswfaction_init()Ming (flash)
swfbitmapswfbitmap_init()Ming (flash)
swfbuttonswfbutton_init()Ming (flash)
swffillswffill_init()Ming (flash)
swffontswffont_init()Ming (flash)
swfgradientswfgradient_init()Ming (flash)
swfmorphswfmorph_init()Ming (flash)
swfmovieswfmovie_init()Ming (flash)
swfshapeswfshape_init()Ming (flash)
swfspriteswfsprite_init()Ming (flash)
swftextswftext_init()Ming (flash)
swftextfieldswftextfield_init()Ming (flash)
unlinkdomxml_unlink_node()DOM XML
xptr_new_contextxpath_new_context()DOM XML