Forum und email
mysql_result

mysql_result

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_result -- Načte obsah jednoho sloupce tabulky

Popis

string mysql_result ( resource result, int row [, mixed field] )

mysql_result() vrací záznamy jednoho sloupce z výsledku MySQL. Argumenty mohou být číslo sloupce, jméno sloupce, jméno tabulky nebo jméno tabulky tečka jméno sloupce (tabulka.sloupec). Má-li některý sloupec jmenný alias (SELECT muj_sloupec as tvuj_sloupec FROM ...), používejte alias namísto jméno sloupce.

Pokud pracujete s velkými záznamy, měli byste uvážit použití jedné z funkcí, které vrací úplně celý záznam (všechny sloupce specifikované v dotazu SELECT najednou), protože tyto funkce vrací celý výsledek v jednom volání funkce a jsou proto MNOHEM rychlejší než mysql_result(). Dále je nutné podotknout, že jako argument sloupce je mnohem rychlejší uvést číselný identifikátor než jméno sloupce či zápis tabulka.sloupec.

Volání funkce mysql_result() by nemělo být mícháno s voláním jiných funkcí, protože by došlo k dělení záznamů z výsledku.

Doporučené mnohem výkonější alternativy: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() a mysql_fetch_object().