Forum und email
mysql_select_db

mysql_select_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_select_db -- Nastaví MySQL databázi

Popis

bool mysql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] )

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

mysql_select_db() nastaví aktuální databázi na serveru a asocijuje ji s uvedeným identifikátorem spojení. Není-li identifikátor spojení uveden, použije posledně otevřené spojení. Není-li žádné spojení otevřeno, funkce se jej pokusí vytvořit tak, jakoby byla volána funkce mysql_connect() bez parametrů.

Každé další volání mysql_query() bude vytvořeno už na platnou databázi.

Viz. také: mysql_connect(), mysql_pconnect() a mysql_query().

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_selectdb(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.