Forum und email
mysql_connect

mysql_connect

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_connect -- Vytvoří spojení s MySQL Serverem

Popis

resource mysql_connect ( [string server [, string username [, string password [, bool new_link [, int client_flags]]]]] )

Je-li spojení úspěšné vrátí identifikátor spojení v opačném případě FALSE.

mysql_connect() vytvoří spojení s MySQL serverem. Nejsou-li zadány nepovinné parametry, použijí se následující hodnoty: server = 'localhost:3306', uziv_jmeno = jméno uživatele, pod kterým běží právě spuštěný skript a heslo = bez hesla.

Parametr server může obsahovat číslo portu ve tvaru "hostname:port" nebo cestu k socketu ve tvaru ":/cesta/k/socketu" pro localhost.

Poznámka: Vždy když uvedete "localhost" nebo "localhost:port" jako server, klientská knihovna MySQL na toto nebude brát zřetel a pokusí se připojit na místní soket ("named pipe" na Windows). Ccete-li použít TCP/IP, uvedte "127.0.0.1" namísto "localhost". Pokud se klientská knihovna MySQL pokouší připojovat na špatný soket, měli byste nastavit správnou cestu jako mysql.default_host ve vaší PHP konfiguraci a nechat pole server prázdné.

Podpora pro ":port" byla přidána v PHP 3.0B4.

Podpora pro ":/cesta/k/socketu" byla přidána v PHP 3.0.10.

Chybovou hlášku lze potlačit přidáním @ před jméno funkce.

Bude-li funkce mysql_connect() zavolána podruhé se stejnými parametry, nebude vytvořeno nové spojení, ale použije se stávající a je vrácen i stejný identifikátor spojení. Nepovinný parametr nove_spojeni toto chování upravuje a každé volání mysql_connect() vytvoří vždy nové spojení v případě, že funkce mysql_connect() byla volána znovu se stejnými parametry. Parametr nastaveni_klienta může být kombinace konstant MYSQL_CLIENT_COMPRESS, MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE a MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE.

Poznámka: Parametr nove_spojeni byl přidán v PHP 4.2.0

Parametr nastaveni_klienta byl přidán v PHP 4.3.0

Spojení se serverem bude ukončeno automaticky po skončení běhu skriptu nebude-li dříve zavolána funkce mysql_close()

Příklad 1. MySQL příklad spojení

<?php
    $link
= mysql_connect("localhost", "uziv_jmeno", "tajne")
        or die(
"Nelze se připojit");
    print (
"Spojení navázáno");
    
mysql_close($link);
?>

Viz. také mysql_pconnect() a mysql_close().