Forum und email
mysql_create_db

mysql_create_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_create_db -- Vytvoří MySQL databázi

Popis

bool mysql_create_db ( string database_name [, resource link_identifier] )

mysql_create_db() vytvoří na serveru identifikovaném parametrem spojení novou databázi.

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklad 1. MySQL příklad vytvoření nové databáze

<?php
    $link
= mysql_pconnect("kron", "jutta", "geheim")
        or exit(
"Nelze se připojit");
    if (
mysql_create_db("moje_db")) {
        print (
"Databáze byla vytvořena\n");
    } else {
        
printf ("Chyba při vytváření databáze: %s\n", mysql_error ());
    }
?>

Kvůli zpětné kompatibilitě je možné použít i mysql_createdb(). Není to však doporučeno.

Poznámka: Také používání mysql_create_db() bylo zavrhnuto. K zakládání nových databází používejte funkci mysql_query() společně s příkazem SQL CREATE DATABASE.

Varování

Tato funkce není dostupná, pokud je modul MySQL zkompilován s MySQL 4.x klientskou knihovnou.

Viz také: mysql_drop_db(), mysql_query().